www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Raanujärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Raanujärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 11.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 7.57 - 23.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 7.57 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 13.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 23.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 7.57 m3/s ja maksimiarvo 30.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 19.88 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 54.10 m3/s, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 8.50 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           3.35           1.913          
  2           18.23           1.213          
  3           22.44           1.541          
  4           25.13           1.818          
  5           27.12           2.043          
  6           28.71           2.229          
  7           30.03           2.388          
  8           31.15           2.527          
  9           32.14           2.649          
  10           33.01           2.759          
  15           36.33           3.183          
  20           38.66           3.485          
  30           41.91           3.912          
  40           44.20           4.216          
  50           45.97           4.452          
  60           47.42           4.644          
  70           48.64           4.808          
  80           49.69           4.949          
  90           50.62           5.074          
  100           51.45           5.186          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701750 Raanujärvi Jolma havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto