www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Raanujärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Raanujärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 96.78 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 96.77 - 96.78 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 96.77 m, 75 % todennäköisyydellä yli 96.77 m, 25 % todennäköisyydellä yli 96.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 96.78 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 96.77 m ja maksimiarvo 96.81 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.98 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 97.18 m, se on havaittu 02.06.1967 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 96.82 m.
  • Havainnot asemalta 6701700 Raanujärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 96.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.74 - 96.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 96.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.72 - 96.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.71 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 96.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.48 - 96.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.46 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 96.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.10 - 96.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.04 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto