www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Raanujärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Raanujärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 95.38 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.37 - 95.38 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 95.37 m, 75 % todennäköisyydellä yli 95.37 m, 25 % todennäköisyydellä yli 95.38 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.38 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 95.37 m ja maksimiarvo 95.38 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.98 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 97.18 m, se on havaittu 02.06.1967 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 96.82 m.
  • Havainnot asemalta 6701700 Raanujärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.04. vedenkorkeus on keskimäärin 95.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.37 - 95.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.36 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 95.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.27 - 95.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.27 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 96.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.84 - 96.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 97.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.00 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 96.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.78 - 96.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.76 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto