www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Kaaresuvanto

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Kaaresuvanto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 27.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.8 - 27.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 27.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 27.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 27.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 27.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 27.8 m3/s ja maksimiarvo 30.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1972 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 686.48 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1092.00 m3/s, se on havaittu 07.06.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 330.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           340.31           45.484          
  2           651.86           28.839          
  3           739.98           36.643          
  4           796.38           43.232          
  5           838.12           48.566          
  6           871.33           53.000          
  7           898.91           56.781          
  8           922.51           60.073          
  9           943.13           62.985          
  10           961.44           65.597          
  15           1031.02           75.683          
  20           1079.74           82.865          
  30           1147.79           93.012          
  40           1195.77           100.228          
  50           1232.85           105.833          
  60           1263.09           110.418          
  70           1288.62           114.298          
  80           1310.72           117.662          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           1330.19           120.631          
  100           1347.59           123.288          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6700510 Muonionjoki Kaaresuvanto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto