www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Kaaresuvanto

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Kaaresuvanto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.6.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.6.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 526 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 260 - 796 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 260 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 429 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 631 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 796 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 255 m3/s ja maksimiarvo 952 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1972 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 686.65 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1092.00 m3/s, se on havaittu 07.06.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 330.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           345.45           43.866          
  2           652.53           27.814          
  3           739.38           35.340          
  4           794.97           41.694          
  5           836.11           46.839          
  6           868.84           51.115          
  7           896.03           54.761          
  8           919.28           57.936          
  9           939.61           60.745          
  10           957.66           63.263          
  15           1026.24           72.991          
  20           1074.26           79.917          
  30           1141.33           89.704          
  40           1188.62           96.663          
  50           1225.17           102.069          
  60           1254.98           106.491          
  70           1280.14           110.233          
  80           1301.92           113.477          
  90           1321.11           116.340          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           1338.26           118.902          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6700510 Muonionjoki Kaaresuvanto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto