www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Kaaresuvanto

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Kaaresuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 320.89 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 320.83 - 320.98 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 320.83 m, 75 % todennäköisyydellä yli 320.86 m, 25 % todennäköisyydellä yli 320.92 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 320.98 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 320.82 m ja maksimiarvo 321.11 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1966 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 322.76 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 324.14 m, se on havaittu 09.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 321.51 m.
  • Havainnot asemalta 6700510 Muonionjoki, Kaaresuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Suomen ja Ruotsin rajatie poikki 323.60 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 320.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 320.42 - 320.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 320.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 320.41 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 320.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 320.79 - 320.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 320.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 320.52 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 320.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 320.78 - 320.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 320.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 320.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 320.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 320.74 - 320.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 320.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 320.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto