www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Muonio

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Muonio > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.5.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.6.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 789 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 450 - 1200 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 450 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 616 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1000 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1200 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 450 m3/s ja maksimiarvo 1330 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1938 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 895.12 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1612.00 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 425.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           515.72           40.855          
  2           857.19           25.904          
  3           953.77           32.914          
  4           1015.58           38.832          
  5           1061.33           43.624          
  6           1097.72           47.606          
  7           1127.95           51.003          
  8           1153.82           53.959          
  9           1176.42           56.575          
  10           1196.50           58.921          
  15           1272.75           67.981          
  20           1326.15           74.432          
  30           1400.73           83.547          
  40           1453.32           90.028          
  50           1493.97           95.063          
  60           1527.11           99.181          
  70           1555.09           102.667          
  80           1579.31           105.688          
  90           1600.65           108.354          
  100           1619.73           110.741          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6700800 Muonionjoki Muonio havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto