www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Muonio

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Muonio > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 694 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 380 - 1050 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 380 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 513 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 802 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1050 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 369 m3/s ja maksimiarvo 1100 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1938 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 894.71 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1612.00 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 425.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           514.28           41.591          
  2           856.67           26.371          
  3           953.51           33.506          
  4           1015.49           39.531          
  5           1061.37           44.409          
  6           1097.86           48.463          
  7           1128.17           51.921          
  8           1154.10           54.930          
  9           1176.77           57.594          
  10           1196.90           59.982          
  15           1273.36           69.205          
  20           1326.90           75.771          
  30           1401.68           85.051          
  40           1454.41           91.649          
  50           1495.17           96.774          
  60           1528.40           100.967          
  70           1556.46           104.515          
  80           1580.74           107.590          
  90           1602.13           110.305          
  100           1621.26           112.734          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6700800 Muonionjoki Muonio havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto