www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Muonio

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Muonio > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 570 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 393 - 854 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 393 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 474 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 683 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 854 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 385 m3/s ja maksimiarvo 1000 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1938 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 891.35 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1612.00 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 425.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           512.47           41.107          
  2           853.47           26.064          
  3           949.91           33.117          
  4           1011.64           39.071          
  5           1057.33           43.893          
  6           1093.68           47.900          
  7           1123.86           51.317          
  8           1149.69           54.292          
  9           1172.26           56.924          
  10           1192.31           59.284          
  15           1268.46           68.400          
  20           1321.79           74.890          
  30           1396.27           84.062          
  40           1448.78           90.583          
  50           1489.38           95.649          
  60           1522.47           99.793          
  70           1550.42           103.299          
  80           1574.60           106.339          
  90           1595.91           109.022          
  100           1614.96           111.424          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6700800 Muonionjoki Muonio havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto