www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Muonio

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Muonio > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.22 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 231.60 - 232.90 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 231.60 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.05 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.56 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.90 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 231.57 m ja maksimiarvo 233.38 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1938 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.79 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.45 m.
  • Havainnot asemalta 6700800 Muonionjoki, Muonio. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.04. vedenkorkeus on keskimäärin 230.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 230.88 - 230.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 230.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 230.86 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 231.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 230.92 - 231.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 230.84 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 231.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.25 - 231.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 230.78 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 231.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.06 - 231.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 230.79 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto