www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Muonio

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Muonio > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 231.23 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 231.18 - 231.29 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 231.18 m, 75 % todennäköisyydellä yli 231.21 m, 25 % todennäköisyydellä yli 231.25 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 231.29 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 231.17 m ja maksimiarvo 231.32 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1938 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.79 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.45 m.
  • Havainnot asemalta 6700800 Muonionjoki, Muonio. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.10. vedenkorkeus on keskimäärin 230.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 230.82 - 230.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 230.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 230.79 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 230.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 230.78 - 231.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 230.72 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.12. vedenkorkeus on keskimäärin 231.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.12 - 231.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.11 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.01. vedenkorkeus on keskimäärin 231.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.06 - 231.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.04 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto