www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.33 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.73 - 14.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.73 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.73 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.19 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 14.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.73 m3/s ja maksimiarvo 19.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 56.87 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 87.00 m3/s, se on havaittu 18.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 24.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           32.17           3.211          
  2           54.40           2.036          
  3           60.69           2.586          
  4           64.71           3.052          
  5           67.69           3.428          
  6           70.06           3.741          
  7           72.03           4.008          
  8           73.72           4.240          
  9           75.19           4.446          
  10           76.50           4.630          
  15           81.46           5.342          
  20           84.94           5.849          
  30           89.79           6.565          
  40           93.22           7.075          
  50           95.86           7.470          
  60           98.02           7.794          
  70           99.84           8.068          
  80           101.42           8.305          
  90           102.81           8.515          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           104.05           8.702          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701300 Naamijoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto