Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.1.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.1.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.47 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.40 - 2.66 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.40 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.42 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.55 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.66 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.39 m3/s ja maksimiarvo 2.77 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 57.22 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 87.00 m3/s, se on havaittu 18.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 24.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           32.86           3.037          
  2           54.78           1.925          
  3           60.99           2.446          
  4           64.96           2.886          
  5           67.89           3.242          
  6           70.23           3.539          
  7           72.17           3.791          
  8           73.83           4.011          
  9           75.28           4.205          
  10           76.57           4.380          
  15           81.47           5.053          
  20           84.90           5.532          
  30           89.69           6.210          
  40           93.06           6.692          
  50           95.67           7.066          
  60           97.80           7.372          
  70           99.60           7.631          
  80           101.15           7.856          
  90           102.52           8.054          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           103.75           8.231          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701300 Naamijoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.