www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 20.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.2 - 25.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 20.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 25.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 20.2 m3/s ja maksimiarvo 26.7 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 57.25 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 87.00 m3/s, se on havaittu 18.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 24.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           32.74           3.118          
  2           54.80           1.977          
  3           61.04           2.512          
  4           65.03           2.964          
  5           67.99           3.330          
  6           70.34           3.634          
  7           72.29           3.893          
  8           73.97           4.119          
  9           75.43           4.318          
  10           76.72           4.497          
  15           81.65           5.189          
  20           85.10           5.681          
  30           89.92           6.377          
  40           93.32           6.872          
  50           95.94           7.256          
  60           98.08           7.571          
  70           99.89           7.837          
  80           101.46           8.067          
  90           102.83           8.271          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           104.07           8.453          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701300 Naamijoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto