www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.2.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.3.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.22 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.19 - 2.14 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.19 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.19 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.55 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.14 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.19 m3/s ja maksimiarvo 2.64 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 56.90 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 87.00 m3/s, se on havaittu 18.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 24.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           32.46           3.142          
  2           54.45           1.992          
  3           60.67           2.531          
  4           64.65           2.986          
  5           67.60           3.355          
  6           69.94           3.661          
  7           71.89           3.922          
  8           73.56           4.149          
  9           75.01           4.351          
  10           76.31           4.531          
  15           81.22           5.228          
  20           84.66           5.724          
  30           89.46           6.425          
  40           92.85           6.923          
  50           95.47           7.310          
  60           97.60           7.627          
  70           99.40           7.895          
  80           100.96           8.127          
  90           102.34           8.332          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           103.56           8.516          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701300 Naamijoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto