www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 144.84 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 144.71 - 144.99 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 144.71 m, 75 % todennäköisyydellä yli 144.77 m, 25 % todennäköisyydellä yli 144.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 144.99 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 144.69 m ja maksimiarvo 145.10 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 145.80 m, se on havaittu 26.05.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 144.83 m.
  • Havainnot asemalta 6701300 Naamijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.10. vedenkorkeus on keskimäärin 144.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.30 - 144.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.27 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 144.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.33 - 144.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.24 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.12. vedenkorkeus on keskimäärin 144.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.68 - 144.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.63 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.01. vedenkorkeus on keskimäärin 144.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.65 - 144.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto