www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 144.54 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 144.38 - 144.96 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 144.38 m, 75 % todennäköisyydellä yli 144.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 144.65 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 144.96 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 144.37 m ja maksimiarvo 145.16 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.34 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 145.80 m, se on havaittu 26.05.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 144.83 m.
  • Havainnot asemalta 6701300 Naamijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 144.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.35 - 144.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.34 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 144.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.33 - 144.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.32 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 144.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.31 - 144.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.30 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 144.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.38 - 144.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.30 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto