www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.2.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 144.61 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 144.51 - 145.01 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 144.51 m, 75 % todennäköisyydellä yli 144.53 m, 25 % todennäköisyydellä yli 144.71 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 145.01 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 144.51 m ja maksimiarvo 145.25 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 145.80 m, se on havaittu 26.05.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 144.83 m.
  • Havainnot asemalta 6701300 Naamijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 144.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.48 - 144.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.48 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 144.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.46 - 144.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.45 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 144.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.43 - 144.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 144.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.48 - 144.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.39 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto