www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 144.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 144.24 - 144.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 144.24 m, 75 % todennäköisyydellä yli 144.28 m, 25 % todennäköisyydellä yli 144.36 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 144.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 144.23 m ja maksimiarvo 144.79 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 145.80 m, se on havaittu 26.05.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 144.83 m.
  • Havainnot asemalta 6701300 Naamijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 144.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.26 - 144.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.21 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 144.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.30 - 144.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.21 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 144.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.44 - 144.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.25 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 144.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.66 - 144.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto