www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 144.49 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 144.49 - 144.50 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 144.49 m, 75 % todennäköisyydellä yli 144.49 m, 25 % todennäköisyydellä yli 144.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 144.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 144.49 m ja maksimiarvo 144.53 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.34 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 145.80 m, se on havaittu 26.05.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 144.83 m.
  • Havainnot asemalta 6701300 Naamijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.12. vedenkorkeus on keskimäärin 144.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.45 - 144.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.44 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.01. vedenkorkeus on keskimäärin 144.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.43 - 144.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.42 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 144.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.39 - 144.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.38 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 144.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.37 - 144.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.36 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto