www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Naamijoki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Naamijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 145.39 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 145.12 - 145.67 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 145.12 m, 75 % todennäköisyydellä yli 145.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 145.56 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 145.67 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 145.05 m ja maksimiarvo 145.82 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 145.80 m, se on havaittu 26.05.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 144.83 m.
  • Havainnot asemalta 6701300 Naamijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 144.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.19 - 144.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.13 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 144.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.27 - 144.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 144.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.45 - 144.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.32 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 144.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.63 - 144.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.57 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto