Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.10.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.10.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.10.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 570 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 570 - 799 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 570 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 570 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 570 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 799 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 570 m3/s ja maksimiarvo 999 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2055.4 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3450.0 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1034.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1265.52           88.415          
  2           1976.39           56.060          
  3           2177.45           71.229          
  4           2306.13           84.037          
  5           2401.38           94.407          
  6           2477.14           103.026          
  7           2540.08           110.375          
  8           2593.92           116.774          
  9           2640.97           122.436          
  10           2682.76           127.512          
  15           2841.52           147.118          
  20           2952.67           161.078          
  30           3107.94           180.804          
  40           3217.41           194.831          
  50           3302.04           205.727          
  60           3371.04           214.640          
  70           3429.29           222.182          
  80           3479.70           228.720          
  90           3524.12           234.491          
  100           3563.84           239.656          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701500 Pello havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.