www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 140.96 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 21.1.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2037.9 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3450.0 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1034.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1248.75           91.329          
  2           1958.96           57.907          
  3           2159.83           73.576          
  4           2288.39           86.806          
  5           2383.56           97.518          
  6           2459.25           106.420          
  7           2522.12           114.012          
  8           2575.92           120.621          
  9           2622.93           126.470          
  10           2664.68           131.713          
  15           2823.29           151.966          
  20           2934.34           166.386          
  30           3089.47           186.762          
  40           3198.84           201.251          
  50           3283.38           212.506          
  60           3352.32           221.712          
  70           3410.52           229.503          
  80           3460.88           236.257          
  90           3505.26           242.217          
  100           3544.94           247.553          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701500 Pello havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto