www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1270 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1000 - 1680 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1000 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1180 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1440 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1680 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 980 m3/s ja maksimiarvo 1800 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2035.5 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3450.0 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1034.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1252.63           89.833          
  2           1957.21           56.959          
  3           2156.49           72.372          
  4           2284.03           85.385          
  5           2378.44           95.921          
  6           2453.53           104.678          
  7           2515.91           112.146          
  8           2569.27           118.647          
  9           2615.91           124.399          
  10           2657.33           129.557          
  15           2814.68           149.478          
  20           2924.85           163.662          
  30           3078.75           183.704          
  40           3187.25           197.956          
  50           3271.13           209.027          
  60           3339.52           218.082          
  70           3397.25           225.746          
  80           3447.22           232.389          
  90           3491.25           238.252          
  100           3530.61           243.500          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701500 Pello havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto