logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.5.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1670 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 864 - 2390 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 864 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1310 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2040 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2390 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 861 m3/s ja maksimiarvo 3140 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2065.6 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3450.0 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1034.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1270.84           88.260          
  2           1986.16           55.962          
  3           2188.48           71.104          
  4           2317.96           83.889          
  5           2413.81           94.241          
  6           2490.04           102.845          
  7           2553.37           110.181          
  8           2607.55           116.568          
  9           2654.90           122.220          
  10           2696.95           127.288          
  15           2856.70           146.860          
  20           2968.55           160.795          
  30           3124.80           180.487          
  40           3234.95           194.489          
  50           3320.11           205.366          
  60           3389.54           214.263          
  70           3448.15           221.791          
  80           3498.88           228.318          
  90           3543.58           234.079          
  100           3583.55           239.235          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701500 Pello havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.