www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1690 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1080 - 2340 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1080 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1400 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2040 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2340 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1050 m3/s ja maksimiarvo 3040 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2046.1 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3450.0 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1034.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1258.29           89.640          
  2           1967.29           56.837          
  3           2167.82           72.216          
  4           2296.16           85.201          
  5           2391.17           95.715          
  6           2466.73           104.453          
  7           2529.49           111.905          
  8           2583.19           118.392          
  9           2630.13           124.132          
  10           2671.81           129.279          
  15           2830.14           149.157          
  20           2941.01           163.310          
  30           3095.87           183.310          
  40           3205.05           197.531          
  50           3289.45           208.578          
  60           3358.27           217.614          
  70           3416.37           225.261          
  80           3466.65           231.890          
  90           3510.95           237.740          
  100           3550.57           242.977          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701500 Pello havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto