logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.5.2025 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2025 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1730 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 938 - 2500 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 938 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1330 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2020 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2500 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 912 m3/s ja maksimiarvo 3110 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2095.3 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3630.0 m3/s, se on havaittu 20.05.2023 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1034.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1247.82           92.654          
  2           2010.58           58.748          
  3           2226.32           74.644          
  4           2364.39           88.065          
  5           2466.60           98.933          
  6           2547.89           107.965          
  7           2615.41           115.667          
  8           2673.19           122.372          
  9           2723.68           128.305          
  10           2768.52           133.625          
  15           2938.86           154.171          
  20           3058.13           168.800          
  30           3224.73           189.472          
  40           3342.19           204.171          
  50           3433.00           215.590          
  60           3507.03           224.930          
  70           3569.54           232.833          
  80           3623.62           239.685          
  90           3671.29           245.732          
  100           3713.91           251.145          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701500 Pello havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.