www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.12.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.36 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.36 - 77.50 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.36 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.36 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.36 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.36 m ja maksimiarvo 77.62 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1938 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 79.81 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.54 m.
 • Havainnot asemalta 6701500 Pello. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 81.00 m
 • Tulvavesi Poikkilahdentielle 80.35 m
 • Tulvavesi viemäreihin 80.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 31.12. vedenkorkeus on keskimäärin 77.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.27 - 77.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.26 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 17.01. vedenkorkeus on keskimäärin 77.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.21 - 77.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.21 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 77.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.14 - 77.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.13 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.11 - 77.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.09 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto