www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.6.2020 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 80.54 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 79.78 - 81.55 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 79.78 m, 75 % todennäköisyydellä yli 80.17 m, 25 % todennäköisyydellä yli 81.12 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.55 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 79.52 m ja maksimiarvo 81.70 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1938 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 79.82 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.54 m.
 • Havainnot asemalta 6701500 Pello. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 81.00 m
 • Tulvavesi Poikkilahdentielle 80.35 m
 • Tulvavesi viemäreihin 80.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 77.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.25 - 77.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.23 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 77.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.47 - 78.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.27 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.06. vedenkorkeus on keskimäärin 79.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.94 - 79.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.39 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.07. vedenkorkeus on keskimäärin 78.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.82 - 78.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.42 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto