www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.1.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.1.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.4.2021 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.67 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.67 - 78.45 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.67 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.90 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.45 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.67 m ja maksimiarvo 78.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1938 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 79.82 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.54 m.
 • Havainnot asemalta 6701500 Pello. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Pengerkorkeus 82.07 m
 • Vahinkoraja 81.00 m
 • Tulvavesi Poikkilahdentielle 80.35 m / Tulvavesi viemäreihin 80.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 08.02. vedenkorkeus on keskimäärin 77.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.59 - 77.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.59 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 25.02. vedenkorkeus on keskimäärin 77.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.54 - 77.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.54 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.48 - 77.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.47 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.04. vedenkorkeus on keskimäärin 77.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.45 - 77.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.41 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto