www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.11.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2020 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.04 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.65 - 78.31 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.65 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.87 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.31 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.64 m ja maksimiarvo 78.44 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1938 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 79.82 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.54 m.
 • Havainnot asemalta 6701500 Pello. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Pengerkorkeus 82.07 m
 • Vahinkoraja 81.00 m
 • Tulvavesi Poikkilahdentielle 80.35 m / Tulvavesi viemäreihin 80.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 13.11. vedenkorkeus on keskimäärin 77.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.54 - 77.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.28 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 30.11. vedenkorkeus on keskimäärin 77.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.42 - 77.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.13 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 30.12. vedenkorkeus on keskimäärin 77.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.40 - 77.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.35 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 30.01. vedenkorkeus on keskimäärin 77.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.27 - 77.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto