www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.9.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.51 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.47 - 77.86 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.47 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.49 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.55 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.86 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.47 m ja maksimiarvo 77.98 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1938 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 79.82 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.54 m.
 • Havainnot asemalta 6701500 Pello. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 81.00 m
 • Tulvavesi Poikkilahdentielle 80.35 m
 • Tulvavesi viemäreihin 80.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 07.09. vedenkorkeus on keskimäärin 77.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.30 - 77.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.21 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 77.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.26 - 77.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.08 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.10. vedenkorkeus on keskimäärin 77.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.08 - 77.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.92 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.11. vedenkorkeus on keskimäärin 77.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.18 - 77.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.96 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto