www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.2.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.2.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.2.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.48 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.43 - 77.53 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.43 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.53 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.43 m ja maksimiarvo 77.56 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1938 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 79.81 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.54 m.
 • Havainnot asemalta 6701500 Pello. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 81.00 m
 • Tulvavesi Poikkilahdentielle 80.35 m
 • Tulvavesi viemäreihin 80.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 09.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.32 - 77.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.28 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.23 - 77.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.22 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 77.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.22 - 77.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.15 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 78.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.11 - 79.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.20 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto