www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Pello > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 80.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 79.25 - 80.99 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 79.25 m, 75 % todennäköisyydellä yli 79.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 80.52 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 80.99 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 79.11 m ja maksimiarvo 81.24 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1938 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 79.82 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.54 m.
 • Havainnot asemalta 6701500 Pello. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 81.00 m
 • Tulvavesi Poikkilahdentielle 80.35 m
 • Tulvavesi viemäreihin 80.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 78.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.15 - 78.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.79 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 79.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.05 - 80.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.39 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 78.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.85 - 78.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.63 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 77.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.34 - 77.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.12 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto