www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Raanujärvi Jolma

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Raanujärvi Jolma > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 11.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.4 - 18.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 11.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 11.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 12.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 18.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.4 m3/s ja maksimiarvo 21.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 19.77 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 54.10 m3/s, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 8.50 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           3.32           1.887          
  2           18.13           1.197          
  3           22.31           1.520          
  4           24.99           1.794          
  5           26.98           2.015          
  6           28.55           2.199          
  7           29.86           2.356          
  8           30.98           2.493          
  9           31.96           2.613          
  10           32.83           2.722          
  15           36.14           3.140          
  20           38.45           3.438          
  30           41.69           3.859          
  40           43.97           4.159          
  50           45.73           4.391          
  60           47.17           4.581          
  70           48.38           4.742          
  80           49.43           4.882          
  90           50.35           5.005          
  100           51.18           5.115          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701750 Raanujärvi Jolma havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto