www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Vietonen Kaaranneskoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Vietonen Kaaranneskoski > Virtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.6.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 16.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.2 - 20.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 16.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 16.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 16.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 20.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 16.2 m3/s ja maksimiarvo 37.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 28.25 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 63.60 m3/s, se on havaittu 28.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           6.07           2.524          
  2           26.04           1.600          
  3           31.68           2.033          
  4           35.30           2.399          
  5           37.97           2.695          
  6           40.10           2.941          
  7           41.87           3.151          
  8           43.38           3.334          
  9           44.70           3.495          
  10           45.87           3.640          
  15           50.33           4.200          
  20           53.45           4.598          
  30           57.81           5.161          
  40           60.89           5.562          
  50           63.26           5.873          
  60           65.20           6.127          
  70           66.84           6.343          
  80           68.25           6.529          
  90           69.50           6.694          
  100           70.62           6.842          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701850 Iso-Vietonen Kaaranneskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto