www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tengeliönjoki Haapakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tengeliönjoki Haapakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 22.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 15.8 - 47.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 15.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 18.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 30.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 47.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 15.6 m3/s ja maksimiarvo 52.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 150.56 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 357.10 m3/s, se on havaittu 24.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 58.70 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           50.94           11.529          
  2           140.60           7.310          
  3           165.96           9.288          
  4           182.19           10.958          
  5           194.20           12.310          
  6           203.75           13.434          
  7           211.69           14.393          
  8           218.48           15.227          
  9           224.42           15.965          
  10           229.69           16.627          
  15           249.71           19.184          
  20           263.73           21.004          
  30           283.31           23.576          
  40           297.12           25.405          
  50           307.79           26.826          
  60           316.49           27.988          
  70           323.84           28.972          
  80           330.20           29.824          
  90           335.80           30.577          
  100           340.81           31.250          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701950 Tengeliönjoki Haapakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto