www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tengeliönjoki Haapakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tengeliönjoki Haapakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 20.82 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 21.1.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 150.06 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 357.10 m3/s, se on havaittu 24.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 58.70 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           51.10           11.355          
  2           140.16           7.200          
  3           165.35           9.148          
  4           181.47           10.793          
  5           193.41           12.125          
  6           202.90           13.232          
  7           210.78           14.175          
  8           217.53           14.997          
  9           223.43           15.724          
  10           228.66           16.376          
  15           248.55           18.894          
  20           262.48           20.687          
  30           281.93           23.221          
  40           295.64           25.022          
  50           306.25           26.421          
  60           314.89           27.566          
  70           322.19           28.535          
  80           328.50           29.374          
  90           334.07           30.116          
  100           339.05           30.779          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701950 Tengeliönjoki Haapakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto