www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 178.34 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 16.12.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1911 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2183.7 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3667.0 m3/s, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1188.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1381.70           68.339          
  2           2103.51           43.331          
  3           2307.67           55.055          
  4           2438.33           64.955          
  5           2535.05           72.970          
  6           2611.98           79.632          
  7           2675.88           85.313          
  8           2730.55           90.258          
  9           2778.33           94.634          
  10           2820.77           98.558          
  15           2981.96           113.713          
  20           3094.83           124.503          
  30           3252.49           139.750          
  40           3363.65           150.591          
  50           3449.58           159.013          
  60           3519.64           165.902          
  70           3578.79           171.732          
  80           3629.97           176.785          
  90           3675.08           181.246          
  100           3715.41           185.238          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6702200 Karunki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 800 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto