logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.9.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.9.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.9.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 29.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 28.95 - 29.48 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 28.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 29.01 m, 25 % todennäköisyydellä yli 29.19 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 28.88 m ja maksimiarvo 30.05 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.85 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvavesi Poikkilahdentielle 30.60 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 28.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.44 - 28.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 28.21 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 28.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.12 - 28.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.75 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.11. vedenkorkeus on keskimäärin 27.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.63 - 28.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.12. vedenkorkeus on keskimäärin 27.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.60 - 28.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.40 m.