www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 27.80 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.62 - 28.98 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 27.62 m, 75 % todennäköisyydellä yli 27.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 28.20 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.98 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 27.62 m ja maksimiarvo 29.51 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 27.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.23 - 27.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.18 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 27.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.18 - 27.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 27.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.07 - 27.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.74 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 27.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.95 - 27.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.63 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto