www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 27.98 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.72 - 28.51 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 27.72 m, 75 % todennäköisyydellä yli 27.82 m, 25 % todennäköisyydellä yli 28.16 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.51 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 27.69 m ja maksimiarvo 28.89 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 27.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.68 - 27.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 27.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.52 - 27.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.22 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 27.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.26 - 27.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 27.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.27 - 27.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.08 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto