www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 31.35 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 30.25 - 32.43 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 30.25 m, 75 % todennäköisyydellä yli 30.97 m, 25 % todennäköisyydellä yli 32.00 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 32.43 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 30.17 m ja maksimiarvo 33.21 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.05. vedenkorkeus on keskimäärin 28.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.36 - 28.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 28.12 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 30.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.79 - 30.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 31.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 28.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 28.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.55 - 29.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 28.27 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 28.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.85 - 28.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto