www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 28.07 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 28.07 - 28.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 28.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 28.07 m, 25 % todennäköisyydellä yli 28.08 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 28.07 m ja maksimiarvo 28.10 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 27.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.96 - 27.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.95 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 27.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.81 - 27.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.79 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 27.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.71 - 27.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.68 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 28.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.86 - 28.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.64 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto