www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 29.13 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 28.22 - 30.30 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 28.22 m, 75 % todennäköisyydellä yli 28.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 29.77 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 30.30 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 28.22 m ja maksimiarvo 30.72 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 29.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.72 - 29.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 30.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 28.22 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 30.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 30.06 - 31.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 31.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.12 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 28.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.49 - 29.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 28.19 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 28.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.82 - 28.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.48 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto