www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 27.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.48 - 27.54 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 27.48 m, 75 % todennäköisyydellä yli 27.52 m, 25 % todennäköisyydellä yli 27.54 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 27.54 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 27.47 m ja maksimiarvo 27.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 25.12. vedenkorkeus on keskimäärin 27.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.41 - 27.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.40 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 11.01. vedenkorkeus on keskimäärin 27.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.21 - 27.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.19 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 11.02. vedenkorkeus on keskimäärin 27.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.99 - 27.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.96 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 11.03. vedenkorkeus on keskimäärin 26.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.90 - 27.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.88 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto