www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.3.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.3.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.3.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 27.36 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.29 - 27.54 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 27.29 m, 75 % todennäköisyydellä yli 27.35 m, 25 % todennäköisyydellä yli 27.38 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 27.54 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 27.28 m ja maksimiarvo 27.62 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.04. vedenkorkeus on keskimäärin 27.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.17 - 27.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 27.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.23 - 28.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.81 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 29.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.02 - 29.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 30.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 28.07 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 28.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.31 - 28.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.83 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto