www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 30.02 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.07 - 30.80 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 29.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 29.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 30.34 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 30.80 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 28.90 m ja maksimiarvo 31.73 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 27.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.25 - 27.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.25 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 27.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.14 - 27.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.13 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 27.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.03 - 27.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.01 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 27.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.11 - 27.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.94 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto