www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 30.36 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.19 - 31.43 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 29.19 m, 75 % todennäköisyydellä yli 30.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 30.96 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 31.43 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 29.15 m ja maksimiarvo 31.90 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.08. vedenkorkeus on keskimäärin 27.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.20 - 27.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.15 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.08. vedenkorkeus on keskimäärin 27.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.11 - 27.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.98 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 27.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.04 - 27.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.74 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 27.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.99 - 27.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.65 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto