www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Matkakoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Matkakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 30.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.00 - 31.29 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 29.00 m, 75 % todennäköisyydellä yli 29.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 30.68 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 31.29 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 28.82 m ja maksimiarvo 32.22 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 32.41 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 29.73 m.
  • Havainnot asemalta 6702110 Matkakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.10. vedenkorkeus on keskimäärin 27.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.50 - 27.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 27.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.29 - 27.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.12. vedenkorkeus on keskimäärin 27.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.31 - 27.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.25 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.01. vedenkorkeus on keskimäärin 27.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.06 - 27.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.01 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto