logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Karunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Karunki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.8.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.8.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.9.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 525 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 354 - 1060 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 354 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 364 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 732 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1060 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 354 m3/s ja maksimiarvo 1920 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1911 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2216.1 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3667.0 m3/s, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1188.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1378.34           69.465          
  2           2132.34           44.045          
  3           2345.60           55.963          
  4           2482.09           66.025          
  5           2583.12           74.173          
  6           2663.48           80.944          
  7           2730.23           86.719          
  8           2787.34           91.746          
  9           2837.25           96.194          
  10           2881.58           100.183          
  15           3049.97           115.587          
  20           3167.87           126.555          
  30           3332.56           142.053          
  40           3448.67           153.073          
  50           3538.43           161.634          
  60           3611.62           168.637          
  70           3673.41           174.562          
  80           3726.87           179.699          
  90           3773.99           184.233          
  100           3816.12           188.291          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6702200 Karunki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 800 m3/s