www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Karunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Karunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 20.71 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.56 - 21.22 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.56 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.56 m, 25 % todennäköisyydellä yli 20.94 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.22 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.56 m ja maksimiarvo 21.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 22.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 23.19 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 21.66 m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.35 - 20.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.33 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.29 - 20.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.22 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 20.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.26 - 20.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.08 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 20.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.23 - 20.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.05 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto