www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Karunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Karunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.1.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 20.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.70 - 21.20 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.70 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.70 m, 25 % todennäköisyydellä yli 20.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.20 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.70 m ja maksimiarvo 21.44 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 22.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 23.19 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 21.66 m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 20.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.58 - 20.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 20.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.50 - 20.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.49 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 20.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.43 - 20.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.42 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 20.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.47 - 20.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.36 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto