www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Karunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Karunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 22.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 22.06 - 23.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 22.06 m, 75 % todennäköisyydellä yli 22.43 m, 25 % todennäköisyydellä yli 22.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 23.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 22.01 m ja maksimiarvo 23.39 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 22.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 23.19 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 21.66 m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.05. vedenkorkeus on keskimäärin 21.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.16 - 21.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 21.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 22.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.81 - 22.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 22.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 21.28 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 21.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.21 - 21.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 21.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 20.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.75 - 21.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto