www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Karunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Karunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 20.69 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.64 - 20.95 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.64 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 20.73 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 20.95 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.63 m ja maksimiarvo 21.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 22.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 23.19 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 21.66 m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 20.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.65 - 20.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.60 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 20.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.53 - 20.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.37 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 20.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.39 - 20.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.25 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 20.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.60 - 20.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.49 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto