www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Karunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Karunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 21.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.13 - 22.02 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 21.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 21.32 m, 25 % todennäköisyydellä yli 21.76 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.02 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 21.11 m ja maksimiarvo 22.15 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 22.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 23.19 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 21.66 m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 21.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.32 - 21.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 22.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 21.12 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 22.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.95 - 22.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 22.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 21.50 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 21.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.15 - 21.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.98 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 20.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.73 - 21.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.51 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto