www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Karunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Karunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 20.62 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.62 - 20.62 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.62 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 20.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 20.62 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.62 m ja maksimiarvo 20.86 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 22.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 23.19 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 21.66 m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 20.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.38 - 20.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.35 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.33 - 20.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.18 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 20.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.26 - 20.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.09 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 20.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.18 - 20.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.03 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto