www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Karunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Karunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 22.12 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.50 - 22.68 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 21.50 m, 75 % todennäköisyydellä yli 21.94 m, 25 % todennäköisyydellä yli 22.42 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.68 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 21.47 m ja maksimiarvo 22.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1912 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 22.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 23.19 m, se on havaittu 11.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 21.66 m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.07. vedenkorkeus on keskimäärin 20.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.35 - 20.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.32 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.27 - 20.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.18 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 20.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.24 - 20.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.11 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 20.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.22 - 20.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.03 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto