www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki, Tornion kaupunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki, Tornion kaupunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 0.92 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.84 - 1.51 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 0.84 m, 75 % todennäköisyydellä yli 0.84 m, 25 % todennäköisyydellä yli 1.10 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.51 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 0.84 m ja maksimiarvo 2.03 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2006 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.35 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 3.89 m, se on havaittu 23.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.68 m.
  • Havainnot asemalta 6702520 Tornionjoki, Tornion kaupunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvapenger ylittyy 4.30 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 0.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.72 - 0.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.72 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 0.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.66 - 0.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.64 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 0.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.60 - 0.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.59 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 0.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.71 - 1.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.57 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto