www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki, Tornion kaupunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki, Tornion kaupunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 1.38 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.10 - 2.37 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 1.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 1.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 1.88 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.37 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 1.10 m ja maksimiarvo 2.98 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.36 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 3.89 m, se on havaittu 23.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.68 m.
 • Havainnot asemalta 6702520 Tornionjoki, Tornion kaupunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoriskiraja 3.80 m
 • Tulvapenger ylittyy 4.15 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 1.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.00 - 1.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.92 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 0.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.92 - 0.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.76 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 0.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.81 - 0.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.62 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 1.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.85 - 1.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto