www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki, Tornion kaupunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki, Tornion kaupunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 3.93 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.40 - 4.39 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 3.40 m, 75 % todennäköisyydellä yli 3.71 m, 25 % todennäköisyydellä yli 4.18 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.39 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 3.31 m ja maksimiarvo 4.79 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.36 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 3.89 m, se on havaittu 23.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.68 m.
 • Havainnot asemalta 6702520 Tornionjoki, Tornion kaupunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoriskiraja 3.80 m
 • Tulvapenger ylittyy 4.15 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 2.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 2.72 - 3.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 2.30 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 3.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 3.23 - 3.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 2.57 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 1.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.70 - 2.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.49 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 1.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.11 - 1.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.70 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto