www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki, Tornion kaupunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki, Tornion kaupunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 1.07 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.07 - 1.07 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 1.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 1.07 m, 25 % todennäköisyydellä yli 1.07 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.07 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 1.07 m ja maksimiarvo 1.36 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.36 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 3.89 m, se on havaittu 23.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.68 m.
 • Havainnot asemalta 6702520 Tornionjoki, Tornion kaupunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoriskiraja 3.80 m
 • Tulvapenger ylittyy 4.15 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 0.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.47 - 0.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.43 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 0.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.38 - 1.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.09 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 0.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.25 - 1.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle -0.06 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 0.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.12 - 1.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle -0.15 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto