www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki, Tornion kaupunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki, Tornion kaupunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 3.17 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.34 - 3.67 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.34 m, 75 % todennäköisyydellä yli 2.97 m, 25 % todennäköisyydellä yli 3.43 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.67 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.32 m ja maksimiarvo 4.03 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.36 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 3.89 m, se on havaittu 23.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.68 m.
 • Havainnot asemalta 6702520 Tornionjoki, Tornion kaupunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoriskiraja 3.80 m
 • Tulvapenger ylittyy 4.15 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 05.07. vedenkorkeus on keskimäärin 1.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.57 - 1.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.54 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 1.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.04 - 1.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.75 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 0.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.53 - 1.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.25 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 0.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.36 - 1.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.03 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto