www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki, Tornion kaupunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki, Tornion kaupunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 3.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.33 - 4.63 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 3.33 m, 75 % todennäköisyydellä yli 3.70 m, 25 % todennäköisyydellä yli 4.17 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.63 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 3.26 m ja maksimiarvo 4.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.36 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 3.89 m, se on havaittu 23.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.68 m.
 • Havainnot asemalta 6702520 Tornionjoki, Tornion kaupunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoriskiraja 3.80 m
 • Tulvapenger ylittyy 4.15 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 03.04. vedenkorkeus on keskimäärin 1.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.03 - 1.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.03 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 0.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.77 - 1.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.68 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 3.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 2.86 - 3.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 4.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.84 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.06. vedenkorkeus on keskimäärin 2.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.82 - 2.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.31 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto