www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki, Tornion kaupunki

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki, Tornion kaupunki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 3.78 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.13 - 4.24 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 3.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 3.47 m, 25 % todennäköisyydellä yli 4.03 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.24 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.95 m ja maksimiarvo 4.92 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.36 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 3.89 m, se on havaittu 23.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.68 m.
 • Havainnot asemalta 6702520 Tornionjoki, Tornion kaupunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoriskiraja 3.80 m
 • Tulvapenger ylittyy 4.15 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 1.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.02 - 1.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.01 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 0.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.92 - 0.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.86 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 0.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.83 - 0.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.66 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 0.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.77 - 1.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.61 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto