logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki Pajala

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki Pajala > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.7.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 308 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 303 - 480 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 303 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 305 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 346 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 480 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 302 m3/s ja maksimiarvo 797 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2007 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 864.62 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1880.00 m3/s, se on havaittu 09.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 448.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           435.48           56.386          
  2           821.71           35.752          
  3           930.95           45.425          
  4           1000.86           53.593          
  5           1052.61           60.207          
  6           1093.78           65.703          
  7           1127.97           70.390          
  8           1157.22           74.471          
  9           1182.79           78.082          
  10           1205.49           81.319          
  15           1291.75           93.823          
  20           1352.14           102.726          
  30           1436.50           115.305          
  40           1495.98           124.251          
  50           1541.96           131.200          
  60           1579.44           136.884          
  70           1611.09           141.693          
  80           1638.48           145.863          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           1662.62           149.543          
  100           1684.20           152.837          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6710012 Tornionjoki Pajala havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.