logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Junosuando total

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Junosuando total > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.10.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.10.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 193 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 139 - 263 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 139 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 170 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 229 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 263 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 130 m3/s ja maksimiarvo 444 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 361.12 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 830.93 m3/s, se on havaittu 21.07.2017 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 184.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           119.32           28.480          
  2           336.94           18.058          
  3           398.50           22.944          
  4           437.89           27.070          
  5           467.05           30.410          
  6           490.24           33.186          
  7           509.51           35.554          
  8           525.99           37.615          
  9           540.40           39.439          
  10           553.19           41.074          
  15           601.79           47.389          
  20           635.82           51.886          
  30           683.35           58.240          
  40           716.86           62.758          
  50           742.77           66.268          
  60           763.89           69.139          
  70           781.73           71.569          
  80           797.16           73.675          
  90           810.76           75.534          
  100           822.92           77.197          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6710034 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.