www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Virtaama Tornionjoesta Kalix-jokeen

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Virtaama Tornionjoesta Kalix-jokeen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 32.40 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 10.12.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 339.51 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 808.95 m3/s, se on havaittu 18.07.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 184.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           145.86           23.670          
  2           320.15           15.008          
  3           369.44           19.069          
  4           400.99           22.498          
  5           424.34           25.274          
  6           442.92           27.581          
  7           458.35           29.549          
  8           471.55           31.262          
  9           483.08           32.778          
  10           493.33           34.136          
  15           532.25           39.385          
  20           559.51           43.123          
  30           597.57           48.404          
  40           624.41           52.159          
  50           645.16           55.076          
  60           662.08           57.462          
  70           676.36           59.481          
  80           688.72           61.231          
  90           699.61           62.776          
  100           709.35           64.159          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6710034 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto