www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Virtaama Tornionjoesta Kalix-jokeen

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Virtaama Tornionjoesta Kalix-jokeen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 28.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 25.2 - 36.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 25.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 27.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 32.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 36.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 24.9 m3/s ja maksimiarvo 43.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 348.78 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 830.93 m3/s, se on havaittu 21.07.2017 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 184.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           127.26           26.820          
  2           326.63           17.005          
  3           383.02           21.606          
  4           419.11           25.491          
  5           445.82           28.637          
  6           467.07           31.251          
  7           484.72           33.481          
  8           499.82           35.422          
  9           513.02           37.139          
  10           524.74           38.679          
  15           569.26           44.626          
  20           600.44           48.861          
  30           643.98           54.845          
  40           674.69           59.099          
  50           698.42           62.405          
  60           717.77           65.108          
  70           734.11           67.396          
  80           748.25           69.379          
  90           760.71           71.130          
  100           771.84           72.696          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6710034 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto