logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Junosuando total

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Junosuando total > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.8.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.7.2024 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.9.2024 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 207.25 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 207.18 - 207.82 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 207.18 m, 75 % todennäköisyydellä yli 207.18 m, 25 % todennäköisyydellä yli 207.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 207.82 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 207.18 m ja maksimiarvo 208.30 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2004 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 208.48 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 209.29 m, se on havaittu 24.07.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 207.88 m.
  • Havainnot asemalta 6710034. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 28.07. vedenkorkeus on keskimäärin 207.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.01 - 207.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.95 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 14.08. vedenkorkeus on keskimäärin 207.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.96 - 207.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.78 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 14.09. vedenkorkeus on keskimäärin 206.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.82 - 207.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.66 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 14.10. vedenkorkeus on keskimäärin 206.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.66 - 207.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.51 m.