logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Junosuando total

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Junosuando total > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.6.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.6.2024 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.6.2024 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 207.62 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 207.62 - 207.62 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 207.62 m, 75 % todennäköisyydellä yli 207.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 207.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 207.62 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 207.62 m ja maksimiarvo 207.80 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2004 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 208.48 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 209.29 m, se on havaittu 24.07.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 207.88 m.
  • Havainnot asemalta 6710034. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.07. vedenkorkeus on keskimäärin 207.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.35 - 207.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 207.30 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 207.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.20 - 207.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 207.07 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 207.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.99 - 207.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.74 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 206.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.76 - 207.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.61 m.