logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Junosuando total

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Junosuando total > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.9.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.9.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.10.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 207.39 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 207.19 - 207.71 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 207.19 m, 75 % todennäköisyydellä yli 207.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 207.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 207.71 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 207.15 m ja maksimiarvo 207.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2004 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 208.48 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 209.29 m, se on havaittu 24.07.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 207.88 m.
  • Havainnot asemalta 6710034. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 207.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.16 - 207.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 207.10 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 207.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.13 - 207.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.91 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.11. vedenkorkeus on keskimäärin 207.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.95 - 207.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.74 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.12. vedenkorkeus on keskimäärin 207.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.02 - 207.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.87 m.