www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki Junosuando

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki Junosuando > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 166 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 105 - 216 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 105 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 139 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 189 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 216 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 78.3 m3/s ja maksimiarvo 309 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 320.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 597.00 m3/s, se on havaittu 09.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 167.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           169.60           17.658          
  2           305.73           11.196          
  3           344.23           14.225          
  4           368.87           16.783          
  5           387.11           18.854          
  6           401.61           20.575          
  7           413.67           22.043          
  8           423.98           23.321          
  9           432.99           24.452          
  10           440.99           25.466          
  15           471.39           29.381          
  20           492.67           32.169          
  30           522.41           36.109          
  40           543.37           38.910          
  50           559.57           41.086          
  60           572.79           42.866          
  70           583.94           44.372          
  80           593.59           45.678          
  90           602.10           46.831          
  100           609.71           47.862          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6710035 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto