logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Junosuando Pajalaan

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Junosuando Pajalaan > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.7.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 89.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 89.5 - 127 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 89.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 89.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 95.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 127 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 89.5 m3/s ja maksimiarvo 182 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 318.86 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 597.00 m3/s, se on havaittu 09.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 161.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           169.95           16.805          
  2           303.97           10.655          
  3           341.88           13.538          
  4           366.14           15.973          
  5           384.10           17.944          
  6           398.38           19.582          
  7           410.25           20.979          
  8           420.40           22.195          
  9           429.27           23.271          
  10           437.15           24.236          
  15           467.08           27.963          
  20           488.03           30.616          
  30           517.31           34.365          
  40           537.94           37.031          
  50           553.90           39.102          
  60           566.91           40.796          
  70           577.89           42.230          
  80           587.39           43.473          
  90           595.77           44.569          
  100           603.26           45.551          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6710035 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.