www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki Junosuando

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Tornionjoki Junosuando > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 143 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 53.7 - 237 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 53.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 94.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 182 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 237 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 52.6 m3/s ja maksimiarvo 295 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 318.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 597.00 m3/s, se on havaittu 09.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 167.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           168.30           17.732          
  2           303.79           11.243          
  3           342.12           14.285          
  4           366.64           16.854          
  5           384.80           18.933          
  6           399.24           20.662          
  7           411.23           22.136          
  8           421.49           23.419          
  9           430.46           24.555          
  10           438.43           25.573          
  15           468.69           29.505          
  20           489.87           32.304          
  30           519.47           36.261          
  40           540.33           39.074          
  50           556.46           41.259          
  60           569.61           43.046          
  70           580.72           44.559          
  80           590.32           45.870          
  90           598.79           47.027          
  100           606.36           48.063          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6710035 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto