logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Junosuando Pajalaan

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Junosuando Pajalaan > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.5.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.5.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 181 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.6 - 233 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 98.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 136 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 211 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 233 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 96.0 m3/s ja maksimiarvo 277 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 319.60 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 597.00 m3/s, se on havaittu 09.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 155.55 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           167.46           17.312          
  2           304.39           10.977          
  3           343.12           13.947          
  4           367.91           16.455          
  5           386.25           18.486          
  6           400.85           20.173          
  7           412.97           21.612          
  8           423.34           22.865          
  9           432.41           23.974          
  10           440.46           24.968          
  15           471.04           28.807          
  20           492.45           31.540          
  30           522.36           35.403          
  40           543.44           38.149          
  50           559.74           40.283          
  60           573.03           42.028          
  70           584.25           43.505          
  80           593.96           44.785          
  90           602.52           45.915          
  100           610.17           46.927          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6710035 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.