logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Junosuando Pajalaan

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Junosuando Pajalaan > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.10.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.10.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.11.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 207.33 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 207.10 - 207.54 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 207.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 207.25 m, 25 % todennäköisyydellä yli 207.44 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 207.54 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 207.03 m ja maksimiarvo 208.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2004 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 208.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 209.85 m, se on havaittu 09.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 208.28 m.
  • Havainnot asemalta 6710035. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 207.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.00 - 207.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.95 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 207.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.97 - 207.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.81 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.11. vedenkorkeus on keskimäärin 206.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.79 - 207.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.12. vedenkorkeus on keskimäärin 207.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.98 - 207.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.68 m.