logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Junosuando Pajalaan

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Junosuando Pajalaan > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.6.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.6.2024 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.7.2024 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 207.34 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 207.34 - 207.63 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 207.34 m, 75 % todennäköisyydellä yli 207.34 m, 25 % todennäköisyydellä yli 207.40 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 207.63 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 207.34 m ja maksimiarvo 207.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2004 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 208.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 209.85 m, se on havaittu 09.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 208.28 m.
  • Havainnot asemalta 6710035. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.07. vedenkorkeus on keskimäärin 207.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.14 - 207.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 207.10 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 207.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 207.02 - 207.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 206.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.86 - 207.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.67 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 206.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 206.69 - 207.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 207.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 206.56 m.