www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kukkolankoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kukkolankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.6.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1460 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1000 - 2100 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1000 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1270 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1730 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2100 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 922 m3/s ja maksimiarvo 2500 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto