www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kukkolankoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kukkolankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 21.42 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.42 - 21.53 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 21.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 21.42 m, 25 % todennäköisyydellä yli 21.42 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.53 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 21.42 m ja maksimiarvo 21.65 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut m. Suurin havaittu vedenkorkeus on m, se on havaittu . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa .

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.07. vedenkorkeus on keskimäärin 21.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.05 - 21.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 21.00 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.07. vedenkorkeus on keskimäärin 20.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.91 - 21.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.78 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.59 - 20.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.47 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.09. vedenkorkeus on keskimäärin 20.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.44 - 20.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.28 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto