www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kukkolankoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kukkolankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 21.89 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.42 - 22.42 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 21.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 21.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 22.07 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.42 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 21.36 m ja maksimiarvo 22.70 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut m. Suurin havaittu vedenkorkeus on m, se on havaittu . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa .

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.04. vedenkorkeus on keskimäärin 20.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.27 - 20.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.23 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 20.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.28 - 20.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.14 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 21.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.27 - 21.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 22.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.90 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 21.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.97 - 21.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto