www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kukkolankoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kukkolankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 20.64 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.52 - 21.31 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.52 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.52 m, 25 % todennäköisyydellä yli 20.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.31 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.52 m ja maksimiarvo 21.47 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut m. Suurin havaittu vedenkorkeus on m, se on havaittu . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on m.
  • Havainnot asemalta 6702200 Kukkolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa .

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.33 - 20.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.29 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.26 - 20.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.15 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 20.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.25 - 20.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.00 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 20.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.21 - 20.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.00 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto