www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime päivien runsaat sateet ovat kääntäneet Lapin jokien virtaamat jälleen nousuun eteläisintä Lappia lukuun ottamatta. Länsi- ja Pohjois-Lapissa virtaamat ovat kasvaneet tai kasvamassa ajankohdan normaalia suuremmiksi. Virtaamien kasvu jatkuu vielä hitaana muutaman päivän ajan.

Lapin isojen järvien ja säännösteltyjen altaiden vedenpinnat jatkavat vielä pääosin nousuaan. Kemijärven pinta on jo kesäkorkeudella. Inarinjärven vedenpinta on nousussa joka jatkuu kevättä hitaampana kesäkuun loppuun asti, nousten vielä n. 20 cm nykyiseltä tasoltaan. Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden tavanomaista. Lokan ja Porttipahdan pinnat ovat myös vielä nousussa. Ounasjärven pinta on nousussa sateiden seurauksena ja jatkaa nousua vielä muutaman päivän. Muuten Lapin järvien pinnat ovat nyt laskussa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 11.06.2019).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto