www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikonlopun sateet käänsivät suurimassa osassa Lappia jokien virtaamat pieneen kasvuun. Virtaamat ovat nyt lähellä ajankohdan tavanomaisia arvoja. Tornionjoella virtaamat kasvavat vielä hitaasti lähipäivinä, muualla Lapissa virtaamat ovat laskussa tai pysyvät nykyisen suuruisina.

Inarinjärven vedenpinta on laskenut lähelle ajankohdan keskimääräistä tasoa ja on edelleen hitaassa laskussa. Kaitakosken juoksutus on ajankohdalle tavanomaista suurempaa, noin 280-230 m3/s. Lokan ja Porttipahdan pinnat ovat noin metrin keskimääräistä alempana. Kemi- ja Paatsjoen vesistöissä osa järvistä on noussut sateisen syyskuun seurauksena hiukan ajankohdan tavanomaista korkeammalle. Muualla Lapissa järvet ovat lähellä ajankohdalle tyypillistä tasoaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.10.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto