www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapissa jokien virtaamat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Etelä-Lapissa viime päivien suojasää on sulattanut paikoin hiukan lunta, ja on saanut jokien virtaamat aavistuksen kasvuun. Muualla Lapissa sää on ollut talvista ja jokien virtaamat pysyttelevät nykyisen suuruisina. Lunta on kertynyt Lappiin ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän. Tornionjoen ja Simojoen vesistöalueilla lumen vesiarvot ovat suuret, mutta vastaavat tavanomaisen talven lukemia. Ivalojen ja Kemijoen vesistöalueilla lumen vesiarvot ovat vuodenaikaan nähden ennätyslukemissa, paikoin yli 200 mm. Lumen vesiarvo on jo nyt paikoin suurempaa kuin normaalisti maalis-huhtikuun lumen vesiarvot.

Säännöstellyistä järvistä Inarijärvi on noin 10 cm ajankohdalle tavanomaista tasoaan alempana. Inarijärvellä suuren lumimäärän sulamiseen varaudutaan laskemalla loppukevään vedenkorkeutta tavanomaista alemmaksi. Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden hiukan tavanomaista suurempaa. Lokan ja Porttipahdan pinnat ovat hitaassa laskussa, joka jatkuu kevääseen asti.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 11.02.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto