www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kaikissa Lapin joissa virtaamat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä virtaamia. Koko Lapissa sää jatkuu seuraavan viikon talvisena ja jokien virtaamat jatkavat hidasta pienenemistään. Joihinkin Lapin jokiin on alkanut muodostumaan jäätä, joka nostaa jokien vedenpintoja.

Lapissa järvien pinnat ovat nyt pääosin laskussa ja lähellä ajankohdan tavanomaista tasoaan. Inarijärven pinta on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja on hitaassa laskussa joka jatkuu koko talven ajan. Juoksutus Kaitakoskesta on lähellä ajankohdan keskimääräistä, 150 m3/s. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa. Altaiden pinnat ovat nyt laskussa, joka jatkuu koko talven ajan. Kemijärven pinta on hiukan alkutalvelle tavanomaista tasoaan alempana. Seitakorvan juoksutus on 200-300 m3/s, joka on ajankohdalle tavanomaista.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 02.12.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto