www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Simojoella keskimääräisen suuruinen tulvahuippu on tänään ja virtaaman ennustetaan kääntyvään nopeaan laskuun huomisen kuluessa. Jokien virtaamat ovat kasvaneet nopeasti myös Ounas-, Kemi- ja Tornion joella. Virtaamat ovat vielä selvästi tulvavirtaamia pienempiä ja virtaamien kasvun ennustetaan hidastuvan viilenevän sään johdosta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuorokauden keskilämpötila laskee koko Lapin alueella noin pariin asteeseen ja se hidastaa käynnistynyttä sulamista reippaasti. Viilenevä sää siirtää Lapin jokien varsinaiset virtaamahuiput toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun. Ounas- ja Tornionjoella tulvasta odotetaan keskimääräistä tai sitä suurempaa. Ennustettu sään viileneminen pienentää ennustettuja tulvahuippuja. Lapin jokien jääpatoriskin arvioidaan olevan pieni, sillä jäät näyttäisivät sulavan paikalleen tai murenevan liikkeelle lähtiessään.

Muissa Lapin joissa sulaminen on ollut vielä vähäistä. Kevättulvasta ennustetaan keskimääräisen suuruista ja sen ennustetaan osuvan kesäkuun alkuun. Sulamisajan säällä on kuitenkin suuri vaikutus tulvan suuruuteen ja mitä pidemmälle sulaminen viipyy, sitä suurempi on nopean sulannan aiheuttama tulvariski.

Järvien pinnat ovat sulamisen alettua lähteneet jo pääosin hitaaseen nousuun. Inari- ja Kemijärvi ovat vielä vuoden alimmalla tasollaan ja lähtevät nousuun virtaamien kasvaessa nykyisestä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.05.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto