www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat Lapin joissa ovat laskeneet lähelle ajankohdan keskimääräistä. Torstaille ja perjantaille ennustetut sateet saavat Lapin jokien virtaamat kasvuun viikonlopun aikana, kasvu jää kuitenkin melko vähäiseksi.

Suurimmassa osassa Lappia järvien pinnat ovat runsassateisen kesän jälkeen edelleen korkealla. Järvien pinnat ovat nyt pääosin laskussa. Inarijärven pinta, joka on nyt noin 15 cm ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla, on laskussa. Juoksutus Kaitakoskesta on edelleen varsin suuri, noin 300 m3/s. Kaitakosken suuri juoksutus pitää Inarinjärven pinnan laskussa ainakin lokakuun ajan. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat reilu puolimetriä korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Altaiden pintojen nousu on nyt pysähtynyt, kun Porttipahdasta on aloitettu juoksutukset. Kemijärvi on noin 20 cm syyskuun lopun normaalitasoa korkeammalla. Seitakorvan juoksutus on edelleen ajankohtaan nähden suurta, 400-500 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 29.09.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto