www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapissa jokien virtaamat ovat edelleen pieniä. Päivälämpötilat ovat tällä viikolla hieman jo kohonneet Etelä-Lapissa, mutta sulantaa ei vielä juurikaan tapahtunut. Ennusteen mukaan sää lämpenee loppuviikolla, ja jokien virtaamat alkavat hiljalleen kasvaa sulannan alkaessa.

Lumen vesiarvo on Lapissa pääasiassa lähellä keskimääräistä tai hieman keskimääräistä pienempi. Esimerkiksi Kemijärven yläpuolisella alueella lumen vesiarvo on nyt noin 140 mm, kun keskimäärin tähän aikaan vuodesta arvo olisi 160 mm. Suurimmat lumimäärät löytyvät Torniojoen yläosilta, missä lunta on tyypillistä enemmän. Muonion yläpuolella on arviolta noin 225 mm, mikä on noin 50 mm normaalia enemmän. Myös Tornionjoen Ruotsin puolisilla osilla lumen vesiarvo on paikoin yli 200 mm. Lumen määrä ei juurikaan enää kasva ennusteen mukaan, koska lämpeneminen alkaa jo lähipäivinä. Lumen määrän perusteella Pohjois-Suomen kevättulvat ovat tänä vuonna keskimääräisiä tai keskimääräistä pienempiä. Tulvahuiput ajoittuvat pääasiassa toukokuun puolivälin tienoille. Tulvien suuruuteen vaikuttaa sulamisjakson lämpötilat ja sademäärät. Jokijäiden vahvuus on havaintojen perusteella lähellä viimevuotista tilannetta, mikä oli yleisesti havaintojen keskiarvoa pienempi. Tämän pohjalta jääpatoriski on tänä keväänä korkeintaan keskimääräinen.

Pohjois-Suomen järvet ovat pääasiassa jo kevätkuopissaan ja pinnat lähtevät nousuun kohti huhtikuun loppua. Tengeliönjoen järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan mediaanitasoja. Inarijärven pinta on lähellä tyypillistä huhtikuun tasoa ja se laskee vielä kuun loppuun. Kemijärven pinta on laskenut vielä hieman viime viikosta ja on ajankohdan mediaanitason tuntumassa. Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat ovat hieman tyypillisiä lopputalven korkeuksiaan ylempänä ja niiden lasku on hidastunut.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.04.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto