www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapin jokien virtaamat ovat laskussa, mutta lämpenevä sää ja sulava lumi kääntävät ne jälleen nousuun Muonion- ja Tenojoella. Ennusteiden mukaan virtaamat saattavat nousta toukokuun alun virtaamahuipun suuruiseksi. Myös Ounasjoen latvoilla virtaamat saattavat hieman nousta.

Kemijärven allas on nyt täynnä ja tasolla 148,93 m (N60). Seitakorvasta juoksutetaan toistaiseksi noin 600-700 m3/s, jota pienennetään tulovirtaaman pienentyessä. Lokan ja Porttipahdan vedenpintojen nousu on hidastunut kevättulvasta ja jatkuu nyt hitaana kesän ajan. Inarijärven pinta on ajankohdalle tavanomaiseen tapaan nopeassa nousussa joka hidastuu kesäkuun alkuun mennessä ja saavuttaa kesävedenkorkeuden kesäkuun aikana. Kaitakoskesta juoksutetaan noin 120 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.05.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto