www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Runsaat sateet ovat kääntäneet virtaamat uudelleen kasvuun Ounasjoella, Tenojoella ja Paatsjoen vesistön joissa. Virtaamat ovat nyt tämän hetkisessä huipussaan ja kääntyvät laskuun tiistaina tai keskiviikkona. Seuraavat päivät ovat ennusteessa vähäsateisia ja virtaamien laskun ennustetaan jatkuvan seuraavan viikon ajan, jolloin virtaamat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä virtaamia. Simojoen virtaama on jo nyt lähellä ajankohdan keskimääräistä virtaamaa myöhäisestä keväästä huolimatta.

Järvien pinnat ovat Etelä- ja Keski-Lapissa laskeneet jo kevään tulvahuipun jälkeen lähelle ajankohdan tavanomaista tasoa. Pohjois-Lapin järvien pinnat ovat nyt korkeimmillaan ja kääntymässä laskuun. Kemijärven pinta on nyt keskimääräisen kesäkorkeuden tuntumassa ja pinnan nousu pysähtynyt. Porttipahdan, Lokan sekä Inarijärven pinnat ovat lähellä ajankohdan tavanomaista tasoa ja jatkavat nousuaan ainakin heinäkuun puolelle.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.06.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto