www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kaikissa Lapin joissa virtaamat ovat laskussa. Vähäsateisen sää vallitessa virtaamat jatkavat pienenemistään seuraavan viikon ajan. Kuivan jakson seurauksena kaikkien Lapin jokien virtaamat ovat nyt lähellä ajankohdan keskimääräistä virtaamaa.

Lapissa järvien pinnat ovat nyt pääosin laskussa ja lähellä ajankohdan tavanomaista tasoaan. Inarijärven pinta, joka on nyt noin 10 cm ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla, on hitaassa laskussa. Juoksutus Kaitakoskesta on edelleen ajankohdan keskimääräistä suurempaa, noin 240 m3/s. Inarinjärven pinnan lasku jatkuu koko syksyn ja talven ajan. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat puolisen metriä korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Altaiden pinnat ovat nyt laskussa, kun Porttipahdasta on aloitettu juoksutukset. Kemijärven pinta on laskenut lähelle ajankohdan tavanomaista tasoaan. Seitakorvan juoksutus on 250-350 m3/s, joka on ajankohdalle tavanomaista.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.10.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto