www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapissa jokien virtaamat ovat edelleen koholla monin paikoin sateisen heinäkuun vuoksi. Jokien vedenkorkeudet ovat paikoin kasvaneet hiukan viime päivien sateiden johdosta ja kasvavat lisää sateiden jatkuessa.

Tämän ja edellisviikon sateet hidastivat järvien pintojen laskua ja paikoin hieman nostivat vedenkorkeuksia. Lähiviikkoina luonnontilaisten järvien pinnat laskevat. Inarijärven pinta on laskenut juoksutusten ansiosta ja juoksutuksia päästään asteittain pienentämään. Kaitakoskesta juoksutetaan nyt 240 m3/s, joka on noin puolitoistakertaisesti ajankohdan tavanomaiseen verrattuna. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat nousseet noin 15 - 25 cm heinäkuussa ja jatkavat nousuaan. Altaiden pinnat ovat nyt noin 70 cm ajankohdan tavanomaista tasoa korkeammalla. Kemijärvi on lähellä ajankohdan tavanomaista tasoaan. Seitakorvasta juoksutetaan toistaiseksi noin 250 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 28.07.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto