www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapin jokien virtaamat ovat talvikaudelle tyypillisen pieniä. Sää pysyy pakkasella, joten jokien virtaamat pysyvät lähellä nykylukemiaan. Lumen vesiarvot ovat Paatsjoen ja Kemijoen vesistön alueella keskimääräisissä lukemissa tai hieman alle (noin 110-140 mm). Tornionjoella lunta on keskimäärin noin 160 mm lumen vesiarvona ilmaistuna, mikä on hiukan yli ajankohdan keskitason.

Järvien pinnat ovat pääosin laskussa ja lähellä ajankohdan tavanomaisia tasoja. Inarijärven pinta on 10 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja vuodenajalle tyypilliseen tapaan hitaassa laskussa, joka jatkuu koko talven ajan. Juoksutus Kaitakoskesta on ajankohtaan nähden keskimääräinen, noin 190 m3/s. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat 30-50 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä ja niin ikään laskussa. Kemijärven pinta laskee myös kevääseen asti. Seitakorvan juoksutus on vaihdellut välillä 250-350 m3/s, joka on ajankohdalle tavanomaista.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 28.02.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto