www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Tornion- ja Tenojoella virtaamat ovat hieman suurempia kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Muissa Lapin joissa virtaamat ovat lähellä ajankohdan normaalia. Lähipäivinä suuret muutokset luonnontilaisten jokien virtaamissa eivät ole todennäköisiä.

Järvien vedenpinnat ovat Lapissa pääosin lähellä ajankohdalle tavanomaista tasoa. Laskussa oleva Inarijärven pinta on runsaat 15 cm elokuun mediaanitasoa ylempänä. Inarijärven vedenkorkeuden ennustetaan laskevan syyskuun loppuun mennessä 5-15 cm, riippuen sateista ja juoksutuspäätöksistä. Kaitakosken juoksutus on tavanomaista suurempaa. Kemijärven pinta ja Seitakorvan juoksutus ovat vuodenaikaan nähden keskimääräisissä lukemissa. Porttipahdan juoksutusta on kasvatettu viime päivinä, jonka seurauksena Porttipahdan ja Lokan pintojen nousu on pysähtynyt.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 17.08.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto