www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapissa Ounas-, Muonion- ja Ivalojoen virtaamat ovat kasvaneet alkuviikon sateiden vuoksi pienen kevättulvan lukemiin. Myös Lapin muiden jokien virtaamat ovat kasvaneet ajankohdan tavanomaista suuremmiksi sateiden seurauksena. Sään ennustetaan nyt jatkuvan Lapissa vähäsateisempana, joten virtaamat kääntyvät laskuun loppuviikon aikana.

Suurimmassa osassa Lappia järvien pinnat ovat ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Järvien pinnat nousevat viime päivien sateiden seurauksena vielä monin paikoin lisää seuraavina päivinä. Inarijärven pinta on edelleen ajankohdan keskimääräistä ylempänä vaikka juoksutus Kaitakoskesta on suurta, noin 400 m3/s, joka on noin kaksinkertainen ajankohdan tavanomaiseen verrattuna. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat nyt lähes metrin ajankohdan tavanomaista tasoa korkeammalla. Kemijärvi on hiukan ajankohdan tavanomaista tasoaan korkeammalla. Seitakorvasta juoksutetaan toistaiseksi noin 400 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 25.08.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto