www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Keski-Lapissa jokien virtaamat ovat hiukan ajankohdan keskimääräistä suurempia, muualla Lapissa lähellä keskimääristä. Virtaamat ovat nyt koko Lapissa laskussa, mutta viikonlopulle ja ensi viikolle ennustetut sateet voivat kääntää virtaamat nousuun. Etelä-Lapissa sateiden ennustetaan olevan suurimmat ja virtaamien kääntyvän pieneen nousuun.

Keski-Lapissa ja osin Etelä-Lapissa järvien vedenkorkeudet ovat nousseet sateiden seurauksena ajankohtaan nähden korkealle. Muualla Lapissa järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdalle tavanomaista tasoa. Inarijärven pinta on lähellä säännöstelyn ylärajaa ja juoksutuksia järvestä on sen vuoksi jouduttu kasvattamaan. Kaitakoskesta juoksutetaan toistaiseksi 300-350 m3/s, joka on selvästi ajankohdan tavanomaista suurempaa. Lokan ja Porttipahdan vedenpintojen nousu on hidastunut, kun Porttipahdasta on aloitettu juoksutukset. Altaiden pinnat ovat nyt noin 70 cm ajankohdan tavanomaista tasoa korkeammalla. Kemijärvi on hiukan tavanomaista tasoaan alempana. Seitakorvasta juoksutetaan toistaiseksi 300-400 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 30.06.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto