www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapin jokien virtaamat ja järvien vedenkorkeudet ovat pääasiassa jälleen laskussa viimeisen viikon ollessa vähäsateisempi. Torniojoella virtaama on vielä hieman tyypillistä syystasoa suurempi. Vesitilanne on useilla alueilla Lapissa vuodenaikaan nähden tavanomainen. Seuraavan viikon aikana sademäärät ennustetaan jäävät melko vähäisiksi ja virtaamat eivät juuri muutu nykyisestä.

Näätämöjoen vesistöalueen Iijärven vedenkorkeus on enää 10 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja Tengeliönjoen järvet ovat vielä osin keskimääräistä ylempänä. Inarijärven pinta on tyypillisen syyskuun puolivälin tason tuntumassa. Kemijärvi sekä Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat ovat lähellä tyypillisiä alkusyksyn korkeuksiaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.09.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Alaköngäs
Caerrogaesjokka
Inarijoki Karigasniemi
Kevojärvi (Utsjoki Kevoniemi)
Onnelansuvanto
Polmak
Utsjoki Patoniva
Vaekkava

Jäänlähtö
Onnelansuvanto
ja Karigasniemi

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto