www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 6.85 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.83 - 31.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.83 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.84 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.91 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 31.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.83 m3/s ja maksimiarvo 96.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto