www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 199 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.9 - 342 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 95.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 148 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 239 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 342 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 85.3 m3/s ja maksimiarvo 466 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto