www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.8.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.7.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.9.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 28.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 17.5 - 62.5 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 17.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 22.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 42.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 62.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 17.1 m3/s ja maksimiarvo 67.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto