logo
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 189 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 181 - 195 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 181 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 186 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 191 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 195 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 164 m3/s ja maksimiarvo 212 m3/s.