www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 189 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 80.1 - 317 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 80.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 155 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 232 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 317 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 73.6 m3/s ja maksimiarvo 494 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto